Novinky & Aktualizácie

Prenájom CCTV

Diginet na FB

Diginet na google+

Diginet na Linkedin

CERTIFIKÁTY
 

Prenájom CCTV

Prenájom kamerového systému v HD rozlíšení a nočným videním.

Jedinečná služba, ktorá  Vám zabezpečí nepretržitý dohľad nad požadovaným priestorom napr. staveniskom, skladom materiálu... atď. Moderný kamerový systém svojimi funkčnými vlastnosťami a preventívnym charakterom významnou mierou prispieva k zníženiu nákladov a škôd na majetku.

 

Balík Basic:

1x HD kamera  + nahrávacie   zariadenie                                                                              - pre rodinné domy a menšie stavby (prehľadový charakter)

Balík Komfort:

1x HD kamera  + nahrávacie   zariadenie                                                                              - pre rodinné domy a menšie stavby (prehľadový charakter)

Balík Special:

individuálne dohodnutý systém a rozsah služieb                                                                  - pre väčšie stavebné realizácie  (napr:  inteligentná analýza záznamu, sledovanie pohybu osôb v určenom priestore, sledovanie zmiznutia, alebo pribudnutia objektu v priestore,  zriadenie stáleho dohľadového pracoviska, diaľkový prístup...)         

 

CENY:

Prenájom:                                       od  30,-  Euro/mesiac

Jednorázový inštalačný polatok:     od   50,-  Euro   

 

V cene/za mesiac

-Prenájom kamery/kamier, záznamového zariadenia a kabeláže.

-1x obhliadka v rámci Bratislavy.

-1x mesačne podpora pri dohľadaní záznamu v prípade  škodovej udalosti.

-1x mesačne servisná obhliadka.

-1x odinštalovanie systému po skončení nájmu

 

Podmienky prenájmu:

Obchodné podmienky:

-Min. doba prenájmu: 3 mesiace

-Zmluva o prenájme zariadenia

-Zodpovednosť za prípadné škody na prenajatom zariadení  nesie nájomník v zmysle zmluvy o prenájme zariadenia.

Technické podmienky:

-Existujúci prívod 230V v mieste možného umiestnenia záznamového zariadenia

 

Aplikovateľnosť služby prenájmu bezpečnostného kamerového systému je posudzovaná individuálne.  Vyhradzujeme si právo v prípade nevhodných technických  podmienok, alebo vyčerpania kapacít, predmetnú službu neposkytnúť.  Pre viac informácií, alebo objednanie nás kontaktujte na : 

diginet@diginet.sk